ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

025880 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KC FEED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 025880 คือ 54.617B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 309.73 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.16% และ P/E คือ 11.17

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้