ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

014440 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ YOUNGBO CHEM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 014440 คือ 66.69B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 241.62 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.92% และ P/E คือ 13.70

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้