LOTTE CHEMICAL CORP

011170 KRX
011170
LOTTE CHEMICAL CORP KRX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

011170 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LOTTE CHEMICAL CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 011170 คือ 6.41T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 27548.11 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.44% และ P/E คือ 6.79 วันที่ของรายได้ LOTTE CHEMICAL CORP ถัดไปคือ 12 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 2801.10 KRW

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้