007340 พื้นฐาน

DN AUTOMOTIVE สรุปรายได้

South Korea มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี DN AUTOMOTIVE 1.33T KRW, และปีก่อนนั้น 366.50B KRW.

จากซอร์ส
จากประเทศ