BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

SDRA IDX
SDRA
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK IDX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SDRA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SDRA คือ 5.047T IDR EPS TTM ของบริษัทคือ 91.96 IDR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.11% และ P/E คือ 6.47

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้