ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PTBA งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ BUKIT ASAM TBK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PTBA คือ 45.949T IDR EPS TTM ของบริษัทคือ 699.38 IDR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.87% และ P/E คือ 5.72 วันที่ของรายได้ BUKIT ASAM TBK ถัดไปคือ 19 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 483.64 IDR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้