US DOLLAR INDEX® FUTURES DX2!

DX2! ICEUS
DX2!
US DOLLAR INDEX® FUTURES ICEUS
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
 
   
Dow Jones FXCM Dollar Index
 
   
ดัชนี Bitcoin / U.S. Dollar ฟิวเจอร์
 
   
ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร
 
   
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ