US DOLLAR INDEX® FUTURES
DX2! ICEUS

DX2!
US DOLLAR INDEX® FUTURES ICEUS
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

DX2! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดอลล่าร์สหรัฐ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
 
   
USDOLLAR
Dow Jones FXCM Dollar Index
 
   
ดัชนีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ
#ICEUS:DX1!-สัญลักษณ์-รายละเอียด
 
   
USDEUR
ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร
 
   
ดอลล่าร์สหรัฐ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
 
   

ข่าว