ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VCS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ VICOSTONE JSC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ VCS คือ 11.968T VND EPS TTM ของบริษัทคือ 10519.58 VND, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.68% และ P/E คือ 7.11

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้