8635 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NOVACON TECHNOLOGY GROUP LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 8635 คือ 112M HKD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.03 HKD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.71% และ P/E คือ 9.76

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬