SHANGHAI QINGPU

8115 HKEX
8115
SHANGHAI QINGPU HKEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

8115 financial statements

สรุปทางการเงินของ SHANGHAI QINGPU พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 8115 คือ 127.452M EPS TTM ของบริษัทคือ 0.01, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 113.33

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด