FE CONSORT INTL
35 HKEX

35
FE CONSORT INTL HKEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

35 financial statements

สรุปทางการเงินของ FE CONSORT INTL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 35 คือ 6.634B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.23, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 7.04% และ P/E คือ 12.08

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด