2869 พื้นฐาน

GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2869 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.10 HKD ซื้อก่อน 20 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.71%