2552 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HUA MEDICINE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2552 คือ 3.351B HKD วันที่ของรายได้ HUA MEDICINE ถัดไปคือ 29 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.24 HKD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬