KWUNGS HOLDINGS

1925 HKEX
1925
KWUNGS HOLDINGS HKEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

1925 financial statements

สรุปทางการเงินของ KWUNGS HOLDINGS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1925 คือ 469.849M EPS TTM ของบริษัทคือ 0.15, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 7.82

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด