SUNAC CHINA HLDGS

1918 HKEX
1918
SUNAC CHINA HLDGS HKEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

1918 financial statements

สรุปทางการเงินของ SUNAC CHINA HLDGS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1918 คือ 62.335B HKD EPS TTM ของบริษัทคือ 9.20 HKD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 17.48% และ P/E คือ 1.25 วันที่ของรายได้ SUNAC CHINA HLDGS ถัดไปคือ 28 มีนาคม ค่าประมาณคือ 2.58 HKD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด