102 พื้นฐาน

SUMMIT ASCENT HOLDINGS LIMITED สรุปรายได้

รายได้ SUMMIT ASCENT HOLDINGS LIMITED สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 372.31M HKD ซึ่งส่วนใหญ่ 172.21M HKD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electronic Gaming, ปีก่อนนำ 134.79M HKD. Russia มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SUMMIT ASCENT HOLDINGS LIMITED 372.31M HKD, และปีก่อนนั้น 265.52M HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ