ปอนด์อังกฤษ / ซลอตีโปแลนด์ GBPPLN

GBPPLN OANDA
GBPPLN
ปอนด์อังกฤษ / ซลอตีโปแลนด์ OANDA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน