BRITISH POUND / HUNGARIAN FORINT GBPHUF

GBPHUF IDC
GBPHUF
BRITISH POUND / HUNGARIAN FORINT IDC
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

GBPHUF ชาร์ตฟอเร็กซ์

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด