GOLD / TURKISH LIRA GRAM (CALCULATED BY TRADINGVIEW) XAUTRYG

XAUTRYG IDC
XAUTRYG
GOLD / TURKISH LIRA GRAM (CALCULATED BY TRADINGVIEW) IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

XAUTRYG ชาร์ต