เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ

XAGUSD FXOPEN
XAGUSD
เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ FXOPEN
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

XAGUSD news