รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VFP งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ V.F. CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ VFP คือ 25.869B EPS TTM ของบริษัทคือ 2.71, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.68% และ P/E คือ 24.52 วันที่ของรายได้ V.F. CORP ถัดไปคือ 26 มกราคม ค่าประมาณคือ 1.08

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด