ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IDJ พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ IDACORP INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ IDJ คือ 5.162B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 5.03 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.95% และ P/E คือ 20.49 วันที่ของรายได้ IDACORP INC ถัดไปคือ 16 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.79 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้