CHIN.RES.LA. HD-,10
CHZ FWB

CHZ
CHIN.RES.LA. HD-,10 FWB
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CHZ financial statements

สรุปทางการเงินของ CHIN.RES.LA. HD-,10 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CHZ คือ 22.256B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.56, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.33% และ P/E คือ 5.38 วันที่ของรายได้ CHIN.RES.LA. HD-,10 ถัดไปคือ 22 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด