AXA S.A. INH. EO 2,29
AXA FWB

AXA
AXA S.A. INH. EO 2,29 FWB
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ AXA S.A. INH. EO 2,29 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AXA คือ 52.218B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.25, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.54% และ P/E คือ 17.51 วันที่ของรายได้ AXA S.A. INH. EO 2,29 ถัดไปคือ February 24 ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด