อัตราการว่างงานของประชาชน

UNRATE FRED
UNRATE
อัตราการว่างงานของประชาชน FRED
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

UNRATE