Us Crude Oil CFD WTIUSD

WTIUSD FOREX.com
WTIUSD
Us Crude Oil CFD FOREX.com
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

WTIUSD ชาร์ต

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด