JDEP พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ JDE PEET'S พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JDEP คือ 14.047B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 1.55 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.55% และ P/E คือ 18.23 วันที่ของรายได้ JDE PEET'S ถัดไปคือ 8 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.94 EUR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬