ADUX พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง ADUX กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

ADUX กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H1 23 คือ 77k EUR สำหรับ 2022 แล้ว ADUX กระแสเงินสดอิสระคือ 1.28M EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 1.6M EUR

‪0‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี