ดัชนีค่าเฉลี่ยสาธารณูปโภคดาวโจนส์

DJU DJ
DJU
ดัชนีค่าเฉลี่ยสาธารณูปโภคดาวโจนส์ DJ
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน