ดัชนีค่าเฉลี่ยสาธารณูปโภคดาวโจนส์
DJU DJCFD

DJU
ดัชนีค่าเฉลี่ยสาธารณูปโภคดาวโจนส์ DJCFD
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย