NCC (TABREED)

TABREED DFM
TABREED
NCC (TABREED) DFM
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TABREED financial statements

สรุปทางการเงินของ NCC (TABREED) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TABREED คือ 7.078B AED EPS TTM ของบริษัทคือ 0.21 AED, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.20% และ P/E คือ 12.41

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด