DASH DASHUSD

DASHUSDKRAKEN
DASHUSD
DASHKRAKEN
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

โปรไฟล์

Dash เป็น altcoin ที่แยกจากโปรโตคอล Bitcoin ในปี 2014 เดิมชื่อ XCoin มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Darkcoin จากนั้นเปลี่ยนเป็น Dash และมีสัญลักษณ์ DASH - ไม่ควรสับสนกับสกุลเงินดิจิตอล Dashcoin (DSH) ที่แยกออกมาต่างหาก