Palladium PALLADIUM

PALLADIUM Currency.com
PALLADIUM
Palladium Currency.com
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

โปรไฟล์

Palladium has several special properties as a commodity. One of the most interesting aspects for traders in futures contracts is that palladium, despite its status as one of the main internationally traded precious metal commodities, has not seen a significant rise in price, as opposed to other precious metals like gold or silver.
The market for palladium is large while the palladium price per ounce is currently comparatively low, which is an enticing combination for those involved in commodity trading. Palladium is also different to gold in terms of investment, in that prices of gold usually rise when the economy is in a slump. Palladium price charts will show that the opposite is true of the palladium price - it decreases when the economy is down.
More than 80% of all palladium in the world is mined in South Africa and Russia.

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม
 
   
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม