DAX 40 DE40

DE40 Currency.com
DE40
DAX 40 Currency.com
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

DE40 ชาร์ตดัชนี

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด