สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Mini)

QO1! COMEX_MINI
QO1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Mini) COMEX_MINI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ QO1!