E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) NQ2!

NQ2! CME_MINI
NQ2!
E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนี NASDAQ 100
 
   
ดัชนี NASDAQ 100
 
   
CFD เงินสด 100 เหรียญสหรัฐ
 
   
ฟิวเจอร์สอี-มินิ แนสแด็ก 100
 
   
US Nas 100