NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
NKD2! CME

NKD2!
NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) CME
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

NKD2! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า