สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื้อหมูไม่ติดมัน
HE1! CME

HE1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื้อหมูไม่ติดมัน CME
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย