สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโคเนื้ออายุ 6 - 10 เดือน GF1!

GF1! CME
GF1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโคเนื้ออายุ 6 - 10 เดือน CME
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

GF1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

Trade Futures Commission Free for 1-Month with a New Account ($349 Value) เริ่มต้นเทรด