NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6N1! CME
6N1!
NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) สัญญา

        
6NH2022 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (MAR 2022)
20220314.000.67-0.92%-0.010.680.67มีแรงขายรุนแรง
6NM2022 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (JUN 2022)
20220613.000.67-0.92%-0.010.670.67มีแรงขายรุนแรง
6NU2022 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (SEP 2022)
20220919.000.67-0.94%-0.010.670.67มีแรงขายรุนแรง
6NZ2022 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (DEC 2022)
20221219.000.66-0.94%-0.010.660.66มีแรงขายรุนแรง
6NH2023 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (MAR 2023)
20230313.000.66-0.92%-0.010.660.66มีแรงขายรุนแรง
6NM2023 NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (JUN 2023)
20230616.000.66-0.88%-0.010.660.66มีแรงขายรุนแรง
โหลดเพิ่ม