สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด

ZC1! CBOT
ZC1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด CBOT
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด สัญญา

        
ZCZ2021 CORN FUTURES (DEC 2021)
20211214.00583.500.00%0.00584.75583.50ซื้อ
ZCH2022 CORN FUTURES (MAR 2022)
20220314.00582.25-0.21%-1.25584.75582.25ซื้อ
ZCK2022 CORN FUTURES (MAY 2022)
20220513.00585.00-0.17%-1.00587.00585.00ซื้อ
ZCN2022 CORN FUTURES (JUL 2022)
20220714.00584.50-0.21%-1.25587.00584.50ซื้อ
ZCU2022 CORN FUTURES (SEP 2022)
20220914.00562.50-0.04%-0.25563.00561.50ซื้อ
ZCZ2022 CORN FUTURES (DEC 2022)
20221214.00551.00-0.27%-1.50553.25551.00ซื้อ
ZCH2023 CORN FUTURES (MAR 2023)
20230314.00559.25-0.09%-0.50559.25559.25ซื้อ
ZCK2023 CORN FUTURES (MAY 2023)
20230512.00561.00-0.09%-0.50561.00561.00ซื้อ
ZCN2023 CORN FUTURES (JUL 2023)
20230714.00560.000.04%0.25560.00553.25ซื้อ
ZCU2023 CORN FUTURES (SEP 2023)
20230914.00518.500.00%0.00518.50516.25ซื้อ
ZCZ2023 CORN FUTURES (DEC 2023)
20231214.00508.75-0.20%-1.00509.00508.75ซื้อ
ZCN2024 CORN FUTURES (JUL 2024)
20240712.00518.250.14%0.75518.25518.25ซื้อ
ZCZ2024 CORN FUTURES (DEC 2024)
20241213.00482.00-0.21%-1.00482.00480.00ซื้อ
โหลดเพิ่ม