สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-Bonds

ZB1! CBOT
ZB1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-Bonds CBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ZB1!

สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณสำหรับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-Bonds

มาตรวัดนี้แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของไทม์เฟรมที่คุณเลือกแบบเรียลไทม์ บทสรุปของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-Bonds อ้างอิงตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ออสซิลเลเตอร์ และไพวอท เรียนรู้เพิ่มเติม