ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐ

CADUSDIDC
CADUSD
ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐIDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

CADUSD ข่าว