ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CADJPY กระแสข่าว