ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PFE งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ PFIZER พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PFE คือ 1.182P COP EPS TTM ของบริษัทคือ 16799.62 COP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.98% และ P/E คือ 12.73 วันที่ของรายได้ PFIZER ถัดไปคือ 2 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 7096.07 COP

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้