ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

V พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ VISA INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ V คือ 8.203T MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 126.80 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.76% และ P/E คือ 31.41 วันที่ของรายได้ VISA INC ถัดไปคือ 26 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 34.80 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้