ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

V พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง VISA INC กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

V กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 22 คือ 101.03B MXN สำหรับ 2021 แล้ว V กระแสเงินสดอิสระคือ 299.88B MXN และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 314.44B MXN

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: MXN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินทุนจากการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
การซื้อ/ขายของธุรกิจ สุทธิ
การซื้อ/ขายของการลงทุน สุทธิ
รายจ่ายส่วนทุน
รายการกระแสเงินสดการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
หุ้นที่ออกจำหน่ายสุทธิ/หุ้นที่ซื้อคือสุทธิ
การออก/การปิดตราสารหนี้
เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด
รายการกระแสเงินสดการกู้ยืมอื่นๆ ทั้งหมด
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี