ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TWLO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TWILIO INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TWLO คือ 316.06B MXN วันที่ของรายได้ TWILIO INC ถัดไปคือ 26 ตุลาคม ค่าประมาณคือ -7.71 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้