ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SBNY พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SIGNATURE BANK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SBNY คือ 171.16B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 415.09 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.60% และ P/E คือ 6.46 วันที่ของรายได้ SIGNATURE BANK ถัดไปคือ 19 มกราคม ค่าประมาณคือ 103.75 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้